Interešu izglītība

Interešu izglītība

Interešu izglītības programmā mākslā mācās audzēkņi no  5 līdz 7 gadiem. Mērķis – sagatavot bērnus mācībām programmā "Vizuāli plastiskā māksla". Audzēkņi apgūst iemaņas un prasmes vizuālajā mākslā un darbs materiālā, lai varētu turpināt mācības 1. klasē. 

Vizuālajā mākslā tiek apgūti gleznošanas un zīmēšanas pamati un praktiskās iemaņas, attīstīta estētiskā gaume un individuālās radošās spējas.

Mācību priekšmetā Darbs materiālā tiek apgūtas griešanas, līmēšanas, aplicēšanas, pīšanas, vīšanas, veidošanas prasmes, veidojot darbus gan plaknē, gan apjomā, izmantojot dažādus materiālus.

Skolotāja: Sandra Osīte