Interešu izglītība

Interešu izglītība

Ieteicamais vecums: 6 - 7 gadi

Mācību ilgums: 1 gads

Mācību priekšmeti:

MŪZIKAS MĀCĪBA

Skolotājas: Ieva Lapkovska, Svetlana Uldriha

Specialitāte:

KLAVIERSPĒLE

Skolotājas: Ineta Šīmane, Elīna Villeruša, Žanna Puiša, Ludmila  Kudišina, Dace Rīsmane Gaiķēna

VIJOĻSPĒLE

Skolotājas: Irēna Landiševa, Anna Salnit

SAKSOFONA SPĒLE

Skolotājs: Raimonds Petrovskis