Klasika

Klasika

Taustiņinstrumentu spēle

Klavierspēle, Ērģeļspēle, Vispārējā klavierspēle

Stīgu instrumentu spēle

Vijoļspēle, Čella spēle, Kokles spēle, Ģitāras spēle

Pūšaminstrumentu spēle

Flautas spēle, Klarnetes spēle, Obojas spēle, Fagota spēle, Saksofona spēle, Trompetes spēle, Mežraga spēle, Eifonija spēle, Trombona spēle, Tubas spēle

Sitaminstrumentu spēle

Sitaminstrumentu spēle 

Mūzikas teorētiskie priekšmeti

Solfedžo, Mūzikas mācība, Mūzikas literatūra