Skolas atbalsta biedrība

Skolas atbalsta biedrība

Skolas sabiedrisko dzīvi veicina Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība, ar kuru sadarbībā tikuši rīkoti Bolderājas svētki, Dzejas dienas, Stūrmaņu ielas svētki, koncerti, izstādes, kuros piedalās arī profesionāli mākslinieki.

Lai pilnveidotu un veicinātu skolas darbību, biedrībai var ziedot:

Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība

Reģ. Nr. 4008127574

Banka: SEB banka Bankas kods: UNLALV2X

Konts: LV15UNLA0050012332967