Skolotāji

Skolotāji

Aija Villeruša

Aija Villeruša

Klavierspēles skolotāja

“Galvenais, ko gribu attīstīt savos audzēkņos,  ir emocionalitāte saskarsmē ar mūziku. Ne visi gribēs kļūt par pianistiem, bet var iemīlēt mūziku, bagātinot savu garīgo pasauli.”

Aleksandrs Koņickis-Kredensirs

Aleksandrs Koņickis-Kredensirs

Ģitāras spēles skolotājs

“Katrs audzēknis ir individuāla personība, kura prasa cieņu, pacietību, izpratni, labu attieksmi un, protams, kvalitatīvas zināšanas."

Alise Bērziņa

Alise Bērziņa

Mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāja, 4. - 6. klašu kora diriģente

“Lietas, kas mums nepatīk, bieži ir lietas, ko nesaprotam, vai, kuras mums vienkārši nepadodas. Lūk, kur parādās patiesā skolotāja loma - iedrošināt, ieinteresēt un atbalstīt. Jā, ir svarīgi, kādas zināšanas mēs ieliekam jaunajos mūziķos, bet vēl svarīgāk ir, kādas vērtības tie nesīs sev līdzi turpmākajā dzīvē."

Amanda Vingre

Amanda Vingre

Ērģeļspēles skolotāja

"Ērģeles esot instrumentu karaliene. Un karalieni respektē un mīl ikviens. Tāpēc par savu svarīgāko uzdevumu uzskatu iemācīt mīlēt ērģeles un ērģeļmūziku."

Artūrs Cingujevs

Artūrs Cingujevs

Klavierspēles skolotājs, Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas direktors

“Audzēknis - skolotājs - vecāki - skola - šāda ir veiksmīgas sadarbības formula, kad mūzika un māksla visus vieno! Kā pianists varu teikt - klavieres ir orķestris, kuru novēlu katram iepazīt.”

Dāvids Morozs-Beijers

Dāvids Morozs-Beijers

Ģitāras spēles skolotājs Mūsdienu ritma mūzikas programmā

Elīna Vidriķe

Elīna Vidriķe

Fagota spēles skolotāja

Elīna Villeruša

Elīna Villeruša

Klavierspēles skolotāja

“Par svarīgāko panākumu atslēgu uzskatu pacietību, mīlestību un savstarpēju vecāku, bērnu un skolotāja sekmīgu sadarbību. Ja tas būs, viss izdosies un sanāks!”

Ieva Nīmane

Ieva Nīmane

Obojas spēles skolotāja, Pūšaminstrumentu/Sitaminstrumentu spēles metodiskās komisijas vadītāja, BMMS Simfoniskā orķestra diriģente

“Priecājos, ja audzēkņi, mācoties mūzikas skolā, iepazīst un iemīl mūziku. Ir prieks arī par tiem, kuri turpina mācības tālākos profesionālās izglītības līmeņos. Manu bijušo audzēkņu vidā tagad jau ir Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestr mākslinieki un Berlīnes mūzikas augstskolas studenti." 

Ilmārs Gekišs

Ilmārs Gekišs

Basģitāras spēles skolotājs 

“Svarīgākais mācību procesā starp pedagou un audzēkni ir pozitīvas emocionālās un mācību vides veidošanās veicināšana." 

Ineta Rinkeviča

Ineta Rinkeviča

Koncertmeistare, klavierspēles skolotāja

“Par galveno savā darbā uzskatu māku atrast līdzsvaru starp maksimālu bērna spēju attīstīšanu un labvēlības pilnu vispārēju mūzikas pasaules iepazīšanu. Kā koncertmeistare vienmēr esmu līdzās saviem audzēkņiem pašos svarīgākajos un uztraukuma pilnākajos brīžos - uz skatuves uzstāšanās laikā, kad mans galvenais mērķis ir sniegt jaunajiem māksliniekiem gan muzikālu, gan psiholoģisku atbalstu."

Ineta Šīmane

Ineta Šīmane

Klavierspēles skolotāja, Taustiņinstrumentu spēles metodiskās komisijas vadītāja 

“Svarīgākais mācību darbā ir cilvēciskais kontakts, kā arī pedagoga un audzēkņa sadarbība."

 

Irina Parahņeviča

Irina Parahņeviča

Dziedāšanas skolotāja Mūsdienu ritma mūzikas programmā

Balss prasmju apgūšana ir ne tikai laba veselībai, bet arī palīdz bērnam izprast sevi, palīdz atpūsties, palielina pašapziņu, palīdz iemācīties izteikt savas emocijas, atbrīvo no stresa un kompleksiem. Ir jāsaprot, ka bez sistemātiskas un profesionālas apgūšanas nevar sasniegt nopietnus rezultātus. Tas ir īpaši svarīgi veicot pirmos soļus.

Irina Viļegžaņina

Irina Viļegžaņina

Čella spēles skolotāja, Stīgu instrumentu spēles metodiskās komisijas vadītāja, BMMS čellistu ansambļa vadītāja 

Irēna Landiševa

Irēna Landiševa

Vijoles spēles skolotāja

Kā galveno uzdevumu savās nodarbībās uzskatu nepieciešamību iemācīt saviem skolniekiem izprast mūzikas valodu, palīdzēt viņiem iemīlēt klasisko mūziku. Iespējams ne visi audzēkņi saistīs nākotnē savu profesiju ar mūziku, taču esmu novērojusi, ka daudzi audzēkņu vecāki paši savulaik absolvējuši mūzikas skolas un attiecīgi izvēlējās sniegt arī saviem bērniem muzikālo izglītību. Es būtu ārkārtīgi priecīga, ja arī mani audzēkņi vēlētos nākotnē saviem bērniem sniegt iespēju mācīties mūziku!

Iveta Kaktiņa

Iveta Kaktiņa

Kokles spēles skolotāja

Kokle ir brīnišķīga iespēja katram tās spēlētājam atrast savu mūzikas pasauli – no stundām, kas pavadītas solo skaņdarbu apguvē līdz kopējai ansambļa saspēlei Dziesmu svētkos.

Jūlija Zakirova

Jūlija Zakirova

Dziedāšanas skolotāja Mūsdienu ritma mūzikas programmā

Lolita Krūmiņa

Lolita Krūmiņa

Dziedāšanas skolotāja Mūsdienu ritma mūzikas programmā

“Svarīgākais mācību darbā ar audzēkņiem ir individuālā pieeja vokālās tehnikas apguvē un pilnveidē, kā arī savstarpēja uzticēšanās un nodarbībās izvirzīto mazo neiespējami iespējamo mērķu sasniegšana."

Ludmila Kudišina

Ludmila Kudišina

Klavierspēles skolotāja, Vispārējās klavierspēles metodiskās komisijas vadītāja

"Svarīgākais manā mācību darbā ir redzēt savus audzēkņus izaugam no 1. līdz 8. klasei. Redzēt, kā viņi pieaug gan muzikāli, gan visā citā ziņā, redzēt bērnu acīs gandarījumu un prieku, pabeidzot skolu Piedzīvot, ka mans darbs ir kaut ko mainījis šajos bērnos un iepazīstinājis ar daļu mūzikas, kuru viņi nepazina, pirms satikāmies."

Marija Druste

Marija Druste

Solfedžo un mūzikas literatūras skolotāja

Marta Zobena

Marta Zobena

Solfedžo un ritmikas skolotāja Mūsdienu ritma mūzikas programmā

"Domāju, ka saprast solfedžo ir ļoti svarīgi ikvienam mūziķim, piemēram, lai spētu izprast skaņdarbā pausto domu un varētu to nodot klausītājam. Man patīk, ja skolēni cenšas un gatavojas stundām - tad viss izdosies, pat, ja sākumā tā nešķiet!"

 

Matīss Veigulis

Matīss Veigulis

Sitaminstrumentu spēles skolotājs Mūsdienu ritma mūzikas programmā

Mikus Bāliņš

Mikus Bāliņš

Sitaminstrumentu spēles skolotājs

"Man svarīga ir audzēkņa iekšējās pasaules izpratne, jo no tā ir atkarīgs mans turpmākais darbs un rezultāti. Bērni ir tik dažādi un iemesli, kādēļ viņi atrodas mūzikas skolā, nereti ir radikāli atšķirīgi, tādēļ pirmās mācību stundas vienmēr pavadu, runājoties ar audzēkni, iepazīstot viņa raksturu un intereses, saprotot viņa mērķus un motīvus."

Modris Baumanis

Modris Baumanis

Ģitāras spēles skolotājs

"Klasiskā ģitāra nav tikai akadēmiskā mūzika: ar neilona stīgām mēs varam darboties četros virzienos - klasiskā mūzikas, flamenko, Dienvidamerikas mūzika, džezs."

Raimonds Petrovskis

Raimonds Petrovskis

Saksofona spēles skolotājs Mūsdienu ritma mūzikas programmā

Uzskatu, ka mūzikas apguvei jābūt sistemātiskai, uztveramai un radošai. Tajā iekļaujas abpusēja sadarbība starp pedagogu un audzēkni. Mūzikas apguve dod iespēju ne tikai pilnveidot konkrētas prasmes, bet tā ir arī iespēja attīstīt sevi kā personu - gūt plašāku pasaules skatījumu.

Roberts Martinovskis

Roberts Martinovskis

Saksofona spēles skolotājs, Pūtēju orķestra diriģents, Mūsdienu ritma mūzikas metodiskās komisijas vadītājs

“Bolderājas Mūzikas un mākslas skola ir vienīgā profesionālās ievirzes mūzikas skola visā Rīgas rajonā ar Mūsdienu ritma mūzikas nodaļu. Uzskatu, ka tā ir lieliska iespēja uzzināt un apgūt populārās un džeza mūzikas pamatus jau no agra vecuma, kā arī sagatavot jaunos talantus tālākai attīstībai vidusskolā."

Rūta Īzāka-Mača

Rūta Īzāka-Mača

Flautas spēles skolotāja

“Svarīgi ir darīt tā, lai bērni iemīlētu mūziku, mācīšanos, vēlētos radoši izpausties un tiekties pēc aizvien augstāku mērķu sasniegšanas un mācību laikā kļūtu par labākiem un kulturālākiem cilvēkiem."

Santa Kauliņa

Santa Kauliņa

Klavierspēles skolotāja Mūsdienu ritma mūzikas programmā

“Mūzika kā jebkurš mākslas virziens spēj ietvert sevī bezgala daudz radošuma un cilvēka pašizpausmes, ja vien tam velta laiku un centību. Ceru, ka arī skolēniem izdosies to atklāt.”

 

Sigita Kuzmina

Sigita Kuzmina

Klarnetes spēles skolotāja

“Man ir liels prieks iedvesmot jaunos klarnetistus, veicināt viņos mūzikas mīlestību, kā arī radošo un emocionālo pasauli."

Žanna Puiša

Žanna Puiša

Klavierspēles skolotāja

"Mans galvenais uzdevums ir mācīt un audzināt bērnus tā, lai viņiem rastos interese par klavierspēli un mīlestība pret mūziku. Lielāko gandarījumu sniedz gan audzēkņi, kas veiksmīgi pabeidz skolu, gan tie, kuri turpina mācības mūzikas vidusskolās."