Vizuāli plastiskā māksla

Vizuāli plastiskā māksla

Datorgrafika

Mācību priekšmetā Datorgrafika audzēkņi pielieto savas apgūtās zināšanas un prasmes citos mācību priekšmetos, pielietojot tās radošos uzdevumos rastra un vektorgrafikā. Mācību priekšmets sniedz audzēkņiem izpratni par mūsdienu dizaina domāšanu, attīsta prasmes gan darbā ar attēlu, gan grafiskā dizaina izstrādē. Radoši darbojoties, audzēkņi iegūst pieredzi, kas noderīga grafikas dizainera profesionālajā darbībā.

Skolotājas: Dace Blūma, Sandra Konstante