Vizuāli plastiskā māksla

Vizuāli plastiskā māksla

Gleznošana

Gleznošana ir mācību priekšmets, kurā audzēkņi mācās ieraudzīt, izprast  un attēlot apkārtējo pasauli.  Darbojoties ar krāsām, apgūstot krāsu mācības pamatus, glezniecības tehnikas un izteiksmes līdzekļus,  iepazīstoties ar kultūras un mākslas mantojumu, audzēkņi mācās izteikt sevi radošos darbos,  klusās dabas gleznojumos , dabas studijās un sižetiskās kompozīcijās. Gleznošana attīsta audzēkņiem iemaņas attēlot gaismēnas, materialitāti, telpiskumu, krāsu kontrastus un nianses. Mācoties gleznošanu, svarīgi secīgi apgūt pamatiemaņas darbam ar krāsām, no skolotāja mācīties arī viņa praktisko pieredzi, dažus amata noslēpumus un rast prieku par gleznošanas procesu. Glezniecības prakse trenē visai svarīgas iemaņas - koncentrēšanos, pacietību, spēju riskēt, vērīgumu, izsmalcinātu estētisku uztveri dabā un mākslā, bet vienlaikus tā ļauj iepazīt aizrautību un prieku no radoša darba, skatīt pasauli mākslinieka acīm. 

Skolotājas: Agnija Ģērmane, Helga Jaksone, Harita Strazdiņa, Daira Thegenholma