Vizuāli plastiskā māksla

Vizuāli plastiskā māksla

Keramika

Mācību priekšmeta mērķis ir rosināt tradīciju izpēti keramikas vēsturē un motivēt audzēkņus radošai pašizteiksmei, nodrošināt profesionālu sagatavotību tālākai profesionālās vidējās izglītības ieguvei. Nodarbību laikā notiek iepazīšanās ar keramikas materiāliem, to tehniskajām īpašībām, materiāla pielietošanu radošajā procesā. Tiek apgūtas iemaņas un prasmes darbam ar materiāla raksturam atbilstošiem darba rīkiem un paņēmieniem, keramikas tehnoloģiju.

Skolotājas: Agnese Čemme, Dace Blūma