Vizuāli plastiskā māksla

Vizuāli plastiskā māksla

Mākslas valodas pamati

Audzēkņi apgūst mākslas un kultūras vēstures attīstību no akmens laikmeta līdz mūsdienām, tās īpatnības un atšķirības dažādās pasaules kultūrās. Mākslas simbolu iepazīšana palīdz labāk izprast mākslas darbus, ieraudzīt to, ko bez zināšanām nav iespējams saskatīt un saprast. Mākslas valoda paver plašākas iespējas un kalpos kā papildus rīks savu radošo darbu veidošanā.

Skolotāja: Ineta Greiža.