Klasika

Klasika

Mūzikas teorētiskie priekšmeti

  • SOLFEDŽO UN MŪZIKAS MĀCĪBA

Skolotājas: Ieva Lapkovska, Svetlana Uldriha.

  • MŪZIKAS LITERATŪRA 

Skolotājas: Ilze Rusova, Ieva Lapkovska.