Klasika

Klasika

Stīgu instrumentu spēle

  • VIJOĻSPĒLE

Ieteicamais vecums: 7 – 8 gadi. Vēlams iepriekš apmeklēt Sagatavošanas klasi interešu izglītības programmā.

Mācību ilgums: 8 gadi.

Mācību priekšmeti: Vijoļspēle, Mūzikas mācība, Solfedžo, Mūzikas literatūra, Vispārējā klavierspēle, Kolektīvā muzicēšana, Simfoniskais orķestris.

Skolotājas: Arina Bardova, Olga Isakova, Irēna Landiševa, Marianna Puriņa.

  • ČELLA SPĒLE

Ieteicamais vecums: 7 - 8 gadi. Ieteicams iepriekš apmeklēt Sagatavošanas klasi interešu izglītības programmā.

Mācību ilgums: 8 gadi.

Mācību priekšmeti: Čella spēle, Mūzikas mācība, Solfedžo, Mūzikas literatūra, Vispārējā klavierspēle, Kolektīvā muzicēšana, Simfoniskais orķestris.

Skolotāja: Irina Viļegžaņina - Stīgu instrumentu spēles metodiskās komisijas vadītāja.

  • KOKLES SPĒLE

Ieteicamais vecums: 7 - 8 gadi. Ieteicams iepriekš apmeklēt Sagatavošanas klasi interešu izglītības programmā.

Mācību ilgums: 6 gadi.

Mācību priekšmeti: Kokles spēle, Mūzikas mācība, Solfedžo, Mūzikas literatūra, Vispārējā klavierspēle, Kolektīvā muzicēšana.

Skolotāja: Iveta Kaktiņa.

  • ĢITĀRAS SPĒLE

Ieteicamais vecums: 8 - 11 gadi. Ieteicams iepriekš apmeklēt Sagatavošanas klasi interešu izglītības programmā.

Mācību ilgums: 6 gadi.

Mācību priekšmeti: Ģitāras spēle, Mūzikas mācība, Solfedžo, Mūzikas literatūra, Vispārējā klavierspēle, Kolektīvā muzicēšana.

Skolotāji: Modris Baumanis, Aleksandrs Koņickis-Kredensirs.