Klasika

Klasika

Taustiņinstrumentu spēle

  • KLAVIERSPĒLE

Ieteicamais vecums: 7 - 8 gadi. Vēlams iepriekš apmeklēt Sagatavošanas klasi interešu izglītības programmā.

Mācību ilgums: 8 gadi.

Mācību priekšmeti: Klavierspēle, Mūzikas mācība, Solfedžo, Mūzikas literatūra, Kolektīvā muzicēšana. 

Skolotāji: Ineta Šīmane - Taustiņinstrumentu spēles metodiskās komisijas vadītāja, Artūrs Cingujevs, Žanna Puiša, Ludmila Kudišina, Aija Villeruša, Elīna Villeruša.

Koncertmeistari: Jānis Čudars, Ineta Rinkeviča, Dace Rīsmane-Gaiķēna.

  • ĒRĢEĻSPĒLE

Ieteicamais vecums: ar priekšzināšanām klavierspēlē.

Mācību priekšmeti: Ērģeļspēle, Klavierspēle, Solfedžo, Mūzikas literatūra, Kolektīvā muzicēšana.

Skolotāja: Amanda Vingre.

  • VISPĀRĒJĀ KLAVIERSPĒLE

Skolotājas: Ludmila Kudišina - Vispārējās klavierspēles metodiskās komisijas vadītāja, Žanna Puiša, Ineta Rinkeviča, Aija Villeruša, Elīna Villeruša.