Vizuāli plastiskā māksla

Vizuāli plastiskā māksla

Veidošana

Veidošana ir mācību priekšmets, kas attīsta un pilnveido audzēkņu telpisko redzējumu, proporciju un ritma izjūtu, veidojot trīs dimensiju objektus. Mācību procesā iekļaujas klasisko mākslas darbu paraugu, dabas objektu studijas un savu radošo darbu realizācija. Veidošana rada izpratni par apjomu un trīs dimensiju kompozīciju kā tēlniecības pamatu. Nodarbību laikā audzēkņi apgūst prasmes strādāt ar tēlniecības materiāliem un attiecīgajiem darba rīkiem. Atbilstoši izvēlētajam mācību saturam, audzēkņiem tiek attīstīta spēja orientēties un izprast tēlniecības darbu lomu un vietu mākslas vēsturē un dizaina attīstībā.

Skolotājas: Anita Gercāne, Ineta Greiža, Agnese Čemme