Skolotāji

Ineta Greiža

Ineta Greiža

Ieguvusi Maģistra grādu mākslā, absolvējot Latvijas Mākslas akadēmijas Lietišķi dekoratīvās mākslas nodaļu keramikas specialitātē.

Latvijas Mākslinieku savienības un Radošās keramikas asociācijas “LOGS” biedre. No 1987. gada piedalās izstādēs, simpozijos gan Latvijā, gan ārvalstīs – Lietuvā, Baltkrievijā, Igaunijā, Somijā, Nīderlandē, Vācijā, Šveicē, Ēģiptē un citur. Iegūtas godalgotas vietas konkursizstādēs “Jā/Ne atkarība” un “Ainava”. Darbi atrodas Rīgā, Reiterna nama kolekcijā un Lielbritānijā.