Skolotāji

Ineta Šīmane

Ineta Šīmane

Ieguvusi Mūzikas Maģistra grādu un bakalaura akadēmiskais grādu klavierspēles specialitātē J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Absolvējusi Ventspils Mūzikas vidusskolas klavierspēles specialitāti. Regulāri papildina savas pedagoģiskās prasmes, apmeklējot kursus un meistarklases, kurās nereti piedalās arī ar saviem audzēkņiem.

Audzēkņi regulāri piedalās gan skolas, gan ārpusskolas koncertos. Tie guvuši vērā ņemamus panākumi jauno pianistu  konkursos Latvijā un ārvalstīs - Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Francijā, Itālijā.