Skolotāji

Irēna Landiševa

Irēna Landiševa

Mācījusiess Emīla Dārziņa mūzikas skolā vijoles specialitātē pie profesora Izraila Abramisa. Absolvējusi Latvijas mūzikas konservatoriju (šobrīd Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija) pie profesora Jura Švolkovska un ieguvusi koncertizpildītāja un pasniedzēja diplomu vijoles specialitātē. 

Pēc konservatorijas absolvēšanas strādājusi Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra pirmo vijoļu grupā 35 gadu garumā.