Skolotāji

Žanna Puiša

Žanna Puiša

Ieguvusi profesionālo maģistra grādu mūzikā ar kvalifikāciju - Mūzika un izglītība, klavierspēle Jāzepa Vītola  Latvijas Mūzikas akadēmijā. Absolvējusi Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības Augstskolu ar kvalifikāciju Mūzikas skolotājs un Ventspils Mūzikas Vidusskolu ar kvalifikāciju Mūzikas skolas klavierspēles skolotāja, koncertmeistare.

Žannas Gapčenko audzēkņi regulāri piedalās reģiona, valsts un starptautiskos konkursos, iegūstot arī godalgotas vietas. Skolotājas audzēkņi regulāri piedalās skolas koncertos un muzicē arī ārpus skolas. Pēc skolotājas domām svarīga izglītības procesa daļa ir koncertu apmeklējumi kopā ar bērniem un vecākiem, piemēram, LeNeSon cikla koncerti Lielajā ģildē.