Vizuāli plastiskā māksla

Vizuāli plastiskā māksla

Darbs materiālā

Darbs materiālā ir mācību priekšmets, kas attīsta un pilnveido audzēkņu telpisko redzējumu, proporciju un ritma izjūtu, veidojot trīs dimensiju objektus. Nodarbību laikā audzēkņi iegūst izpratni par dažādu materiālu īpašībām, iespējām un to izteiksmes specifiku. Darbs materiālā veido audzēkņos prasmi izvēlēties un pielietot iecerei atbilstošu materiālu.

Skolotāja: Agnese Čemme