Skolotāji

Skolotāji

Agnija Ģērmane

Agnija Ģērmane

Gleznošanas un Kompozīcijas skolotāja

“Uzskatu, ka nav neapdāvinātu bērnu, ir tikai individuāls temps, pieredze un interese. Tādēļ, palīdzot pārvarēt tehniskas grūtības un sīkas neveiksmes, cenšos pārliecināt audzēkņus nezaudēt drosmi pašiem savu, vislieliskāko ideju radīšanā un realizēšanā." 

Anita Gercāne

Anita Gercāne

Darbs materiālā/tekstilmāksla un Veidošanas skolotāja

“Savā darbā esmu prasīga un māku nodrošināt arī disciplīnu un kārtību. Mani aizrauj darbs ar bērniem un cenšos ieinteresēt viņus domāt radoši un drosmīgi realizēt visdažādākās idejas. Gandarījumu sagādā audzēkņi, kas turpina mācības kādā no mākslas nozarēm."

Baiba Rēdere

Baiba Rēdere

Zīmēšanas un Kompozīcijas skolotāja

“Darbā ar bērniem patiess prieks ir tad, ja bērni nāk zīmēt un gleznot ar aizrautību un interesi." 

Dace Blūma

Dace Blūma

Datorgrafikas un Keramikas skolotāja

"Domāju porcelānā, bieži apkārtējos iespaidus fiksēju fotoobjektīvā, cenšos apkārtējo pasauli padarīt pievilcīgāku ar grafiskā dizaina un burtu grafikas palīdzību. Lai gūtu panākumus mākslā, galvenais ir vēlme un darbs. Talants var tikai palīdzēt."

Daira Thegenholma

Daira Thegenholma

Gleznošanas un Kompozīcijas skolotāja

“Mācību darbā par svarīgāko uzskatu iemācīt skatīties un novērot pasauli tādu, kāda tā ir, atbrīvojoties no ierastajiem domāšanas stereotipiem." 

Helga Jaksone

Helga Jaksone

Gleznošanas un Kompozīcijas skolotāja, direktora vietniece mācību darbā

Ieva Rituma

Ieva Rituma

Zīmēšanas un Kompozīcijas skolotāja

“Dzīvē un darbā cenšos pieturēties pie trijiem Pablo Pikaso izvirzītajiem apgalvojumiem -  "Es nemeklēju, es atrodu", "Katrā bērnā ir mākslinieks, problēma ir kā joprojām palikt par mākslinieku pieaugot", "Kad es biju bērns, es zīmēju kā Rafaels, tagad es visu mūžu mācos zīmēt kā bērns". Šīs spāņu tautas ģēnija frāzes arī ir manas trīs bākugunis, kuras mani vada." 

Ineta Greiža

Ineta Greiža

Dizaina pamatu un Mākslas valodas pamatu skolotāja, programmas "Vizuāli plastiskā māksla" metodiskās komisijas vadītāja

"Mācību darbā kā svarīgāko uzskatu iemācīties radoši domāt, iemācīties izjust proporcijas starp priekšmetiem un veidot savas kompozīcijas, kā arī apgūt prasmes strādāt ar dažādiem materiāliem un tiekties izkopt savu individuālo stilu."

 

Sandra Konstante

Sandra Konstante

Datorgrafikas skolotāja, projektu vadītāja, izglītības metodiķe Mākslas nodaļā

"Mākslas un dizaina izglītībā, manuprāt, saistošs ir tas, ka cilvēks netiek ielikts šauras profesionalitātes rāmī. Radošums, elastība, spēja pieņemt pārmaiņas ir galvenie atslēgas vārdi šajā izglītībā."

Informējam, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā. Lai uzzinātu vairāk par tīmekļa vietnē izmantotajām tehniskajām sīkdatnēm, lūdzam noklikšķināt uz linka “Sīkdatņu politika”. Noklikšķinot uz pogas “Sapratu”, jūs aizvērsiet brīdinājuma logu.Sapratu