Klasika

Klasika

Pūšaminstrumentu spēle

  • FLAUTAS SPĒLE

Ieteicamais vecums: 8 – 11 gadi. Ieteicams iepriekš apmeklēt Sagatavošanas klasi interešu izglītības programmā.

Mācību ilgums: 6 gadi.

Mācību priekšmeti: Flautas spēle, Mūzikas mācība, Solfedžo, Mūzikas literatūra, Vispārējā klavierspēle, Kolektīvā muzicēšana,  Pūtēju/Simfoniskais orķestris.

Skolotāja: Agnese Gabriša.

  • KLARNETES SPĒLE

Ieteicamais vecums: 8 – 11 gadi. Ieteicams iepriekš apmeklēt Sagatavošanas klasi interešu izglītības programmā.

Mācību ilgums: 6 gadi.

Mācību priekšmeti: Klarnetes spēle, Mūzikas mācība, Solfedžo, Mūzikas literatūra, Vispārējā klavierspēle, Kolektīvā muzicēšana, Pūtēju/Simfoniskais orķestris.

Skolotāja: Sigita Kuzmina.

  • OBOJAS SPĒLE

Ieteicamais vecums: 9 -11 gadi.

Mācību ilgums: 6 gadi.

Mācību priekšmeti: Obojas spēle, Mūzikas mācība, Solfedžo, Mūzikas literatūra, Vispārējā klavierspēle, Kolektīvā muzicēšana, Pūtēju/Simfoniskais orķestris.

Skolotāja: Ieva Nīmane - Pūšaminstrumentu/Sitaminstrumentu spēles metodiskās komisijas vadītāja, Simfoniskā orķestra diriģente

  • FAGOTA SPĒLE

Ieteicamais vecums: 9 – 11 gadi.

Mācību ilgums: 6 gadi.

Mācību priekšmeti: Fagota spēle, Mūzikas mācība, Solfedžo, Mūzikas literatūra, Vispārējā klavierspēle, Kolektīvā muzicēšana, Pūtēju/Simfoniskais orķestris.

Skolotāja: Elīna Vidriķe.

  • SAKSOFONA SPĒLE

Ieteicamais vecums: 8 – 11 gadi.

Mācību ilgums: 6 gadi.

Mācību priekšmeti: Saksofona spēle, Mūzikas mācība, Solfedžo, Mūzikas literatūra, Vispārējā klavierspēle, Kolektīvā muzicēšana, Pūtēju/Simfoniskais orķestris.

Skolotājs: Roberts Martinovskis - Pūtēju orķestra diriģents, Mūsdienu ritma mūzikas metodiskās komisijas vadītājs.

  • TROMPETES SPĒLE, MEŽRAGA SPĒLE

Ieteicamais vecums: 9 – 11 gadi. Ieteicams iepriekš apmeklēt Sagatavošanas klasi interešu izglītības programmā.

Mācību ilgums: 6 gadi.

Mācību priekšmeti: Specialitāte, Mūzikas mācība, Solfedžo, Mūzikas literatūra, Vispārējā klavierspēle, Kolektīvā muzicēšana, Pūtēju/Simfoniskais orķestris.

Skolotājs: Guntis Kronītis.

  • EIFONIJA SPĒLE, TROMBONA SPĒLE, TUBAS SPĒLE

Ieteicamais vecums: 9 – 11 gadi. Ieteicams iepriekš apmeklēt Sagatavošanas klasi interešu izglītības programmā.

Mācību ilgums: 6 gadi.

Mācību priekšmeti: Specialitāte, Mūzikas mācība, Solfedžo, Mūzikas literatūra, Vispārējā klavierspēle, Kolektīvā muzicēšana, Pūtēju/Simfoniskais orķestris.

Skolotājs: Viesturs Ozols, Pūtēju orķestra diriģents.