Skolotāji

Ludmila Kudišina

Ludmila Kudišina

Ieguvusi Profesionālo maģistra grādu mūzikas pedagoģijā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā un Profesionālo bakalaura grādu mūzikas pedagoģijā ar klavierspēles skolotājas kvalifikāciju Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Absolvējusi Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolu, iegūstot pedagoga un koncertmeistara kvalifikāciju.

Audzēkņi aktīvi piedalās skolas un ārpusskolas koncertos, festivālos, meistarklasēs, kas ir neatņemama sastāvdaļa ikviena audzēkņa personības izaugsmē.